AtOn50 là một cửa hàng trực tuyến bán các sản phẩm do Killy & Associates lên kế hoạch và sản xuất. Chúng tôi định vị AtOn50 không chỉ là nơi bán hàng mà còn là một dự án truyền tải những giá trị đa dạng.
Để truyền tải cảm giác này, chúng tôi đã tạo ra một từ bằng cách kết hợp [50 âm thanh (Bật)] và [A~n (AtoN)] và chọn nó làm tên cho cửa hàng trực tuyến của mình.

 


Vision


AtOn50 sẽ thể hiện thế giới nhìn từ Nhật Bản, Nhật Bản nhìn từ thế giới và sự quyến rũ lan tỏa khắp thế giới dưới nhiều hình thức khác nhau. Chúng tôi sẽ tập trung vào những nét quyến rũ hiển nhiên mà chúng ta thường không để ý đến, kết nối quá khứ và hiện tại, đồng thời tạo ra một nền văn hóa cho tương lai.
Thông qua DỰ ÁN của mình, chúng tôi sẽ truyền tải những điều kỳ diệu có giá trị đa dạng đến thế giới.
kily & Associates
Our Web Site