Humihingi kami ng paumanhin para sa abala, ngunit ang iskedyul ng paghahatid para sa AtOn50 online shop sa panahon ng bakasyon sa tag-init ay ang mga sumusunod.

■Mga bakasyon sa tag-init
Ang pagpapadala ay masususpindi ng 5 araw mula Agosto 11 hanggang Agosto 15, 2023.■Tungkol sa petsa ng pagpapadala
Ang mga produktong na-order sa panahon sa itaas ay ipapadala nang sunud-sunod mula Agosto 16 pataas.

Humihingi kami ng paumanhin para sa anumang abala na maaaring idulot nito at pinahahalagahan ang iyong pag-unawa.