Humihingi kami ng paumanhin para sa abala, ngunit ang iskedyul ng paghahatid para sa online na tindahan ng AtOn50 sa pagtatapos ng taon at mga pista opisyal ng Bagong Taon ay ang mga sumusunod.

■Mga pista opisyal ng Bagong Taon
Ang pagpapadala ay sususpindihin ng 6 na araw mula Disyembre 29, 2022 hanggang Enero 3, 2023.

■Tungkol sa petsa ng pagpapadala sa simula ng taon
Ang mga produktong na-order sa panahon sa itaas ay ipapadala nang sunud-sunod mula ika-4 ng Enero pataas.

Humihingi kami ng paumanhin para sa anumang abala na maaaring idulot nito at pinahahalagahan ang iyong pag-unawa.